ძიების შედეგები

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
LP603100T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/024V, 1000VA, IP00
LP605010T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 100VA, IP00
LP605025T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 250VA, IP00
LP605050T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 500VA, IP00
LP605080T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 800VA, IP00
LP605100T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 1000VA, IP00
LP605130T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 1300VA, IP00
LP605200T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230/230V, 2000VA, IP00
LP605250T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 230V/230V, 2500VA, IP00
LP614006T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/230V, 60VA,IP00, fuse