ძიების შედეგები

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
LP614010T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/230V, 100VA IP00 fuse
LP614020T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/230V, 200VA IP00 fuse
LP614040T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/230V, 400VA IP00 fuse
LP604006T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400/230V, 63VA, IP00
LP604010T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 100VA, IP00
LP604016T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 160VA, IP00
LP604020T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 200VA, IP00
LP604025T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 250VA, IP00
LP604032T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 320VA, IP00
LP604040T
ერთ ფაზა ტრანსფორმატორი 400V/230V, 400VA, IP00