Search results

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BZ326460VM
Modular contactor 25A, 4NO, 24VACDC 2MW
BZ326483VM
Modular contactor 25A, 4NO, 24VACDC 2MW
BZ326453ME
DIN Rail contactor 20A, 2NO, 24VAC 1MW, AMPARO
BZ326460ME
DIN Rail contactor 25A, 4NO, 24VAC 2MW, AMPARO
BM018125
Miniature Circuit Breaker (MCB) B25/1, 10kA
BM018150
Miniature Circuit Breaker (MCB) B50/1, 10kA
BM018625
Miniature Circuit Breaker (MCB) B25/1+N, 10kA
BM018650
Miniature Circuit Breaker (MCB) B50/1+N, 10kA
BM018225
Miniature Circuit Breaker (MCB) B25/2, 10kA
BM018325
Miniature Circuit Breaker (MCB) B25/3, 10kA