Search results

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BZ326469
Modular contactor 63A, 4NC, 230VAC 3MW
BZ326465VM
Modular contactor 25A, 1NO+3NC, 230VACDC 2MW
BZ326472VM
Modular contactor 25A, 2NO+2NC 230VACDC 2MW
BZ326463VM
Modular contactor 25A, 3NO+1NC, 230VACDC 2MW
BM017102
Miniature Circuit Breaker (MCB) C2/1, 10kA
BZ326461VM
Modular contactor 25A, 4NO, 230VACDC 2MW
BZ326467VM
Modular contactor 25A, 4NC, 230VACDC 2MW
BZ326437ME
DIN Rail contactor 20A, 2NO, 230VAC 1MW, AMPARO
BZ326438ME
DIN Rail contactor 20A, 1NO+1NC, 230VAC 1MW, AMPARO
BZ326439ME
DIN Rail contactor 20A, 2NC, 230VAC 1MW, AMPARO