Search results

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BM018350
Miniature Circuit Breaker (MCB) B50/3, 10kA
BM018825
Miniature Circuit Breaker (MCB) B25/3+N, 10kA
BM018850
Miniature Circuit Breaker (MCB) B50/3+N, 10kA
BZ326470
Auxiliary contact 1NO+1NC, 3A for Modular contactor 0,5MW
BZ326470VM
Auxiliary contact 1NO+1NC, 3A for VM-types 0,5MW
LAMD0510
Micro Contactor 3NO+1NO, 2,2kW, 5A, 24VAC
LAMD0513
Micro Contactor 3NO+1NO, 2,2kW, 5A, 230VAC
LAMD0514
Micro Contactor 3NO+1NO, 2,2kW, 5A, 400VAC
LAMD0515
Micro Contactor 3NO+1NO, 2,2kW, 5A, 24VDC
LAMD0520
Micro Contactor 3NO+1NC, 2,2kW, 5A, 24VAC