პროდუქცია

SCHRACK TECHNIK-ძალური ნაწილი, მეორადი კომუტაცია
SCHRACK TECHNIK-აღჭურვილობა გამანაწილებელი ფარებისთვის, ავტომატური ამომრთველები და სხვა..
SCHRACK TECHNIK-კონტაქტორები, თერმო რელეები, ძრავის დაცვის ავტომატები
SCHRACK TECHNIK-ინტერნეტი, სუსტი დენები
ERICO-მეხდაცვის და დამიწების სისტემები
SCHRACK SECONET-სახანძრო სიგნალიზაცია, მედდის გამოძახება
Schneider Electric
SCHRACK TECHNIK-უსაფრთხოების სისტემები
SCHRACK TECHNIK-ფურნიტურა, KNX სისტემები, სადენები და კაბელები, განათების მოწყობილობები
SCHRACK TECHNIK-გამთიშველები, მცველის ბუდეები,მცველები