პროდუქცია

მეხდაცვისა და გადაძაბვისაგან დაცვის მოწყობილობები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
IS211330-A
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C PROTEC BC TNC 275/25
IS211331-A
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C PROTEC BC TNC 275/25+H
IS211230
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C TNC275, Class I+II (B/C),275V, limp 12,5kA
IS211231
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C TNC275, Class I+II (B/C),275V, limp 12,5kA
IS111330
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TN-C T2 (C), 3+0
IS111331
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TN-C T2 (C), 3+0+RC
IS050019
სპილენძის დასაპარალელებელი სალტე ( SPD B/C-RCD) TNS
IS211340-A
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C TNS 275/25
IS211341-A
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა TI+TII/B+C TNS 275/25+H
IS211241
მეხისგან და გადაძაბვისაგან დაცვა განმუხტველი I+II (B/C),275V, limp 12,5kA