პროდუქცია

დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
11471
დიფ. ავტ. ამომრთველი 25a 300ma 4.5 ka
11472
დიფ. ავტ. ამომრთველი 40a 300ma 4.5 ka
11473
დიფ. ავტ. ამომრთველი 16a 30ma 4.5 ka
11474
დიფ. ავტ. ამომრთველი 25a 30ma 4.5 ka