პროდუქცია

მისაფარებლებეი

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
ET102001
მისაფარებელი 1M, თეთრი
ET102002
მისაფარებელი 2M, თეთრი
ET102007
მისაფარებელი სანათი 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102006
მისაფარებელი ზარი 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102008
მისაფარებელი გასაღები 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102004
მისაფარებელი I/O 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102009
მისაფარებელი ვენტილატორი 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102003
მისაფარებელი დიმერის 1М სიმბოლოთი, თეთრი
ET102010
მისაფარებელი შუქის დიოდებით 1М, თეთრი
ET102019
მისაფარებელი, გამონათებით, 2M. თეთრი