პროდუქცია

სუპორტები და ადაპტორები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
ET105001
სუპორტი -სამონტაჟო ჩარჩო 1М კონტაქტებით
ET105002
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო კონტაქტების გარეშე 1M
ET105003
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 2М, კონტაქტებით
ET105004
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 2М, კონტაქტების გარეშე
ET105005
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 2 / 3 კონტაქტებით
ET105006
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 3М კონტაქტების გარეშე
ET105007
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 4М კონტაქტების გარეშე
ET105008
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო, აბაზანის კომპლექტი
ET105009
სუპორტი-სამონტაჟო ჩარჩო 7М კონტაქტების გარეშე
ET1050031
სამონტაჟო სუპორტი მეტალის 2M