პროდუქცია

კაბელები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
XC020101OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 2x1,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020102OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 2x2,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020104JC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-J 3x1,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020104OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 3x1,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020105OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 3x2,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020106JC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-J 3x4mm² სერი (მონოლითი)
XC020107JC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-J 3x6mm² ნაცრისფერი (მონოლითი)
XC020201JC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-J 4x1,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020201OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 4x1,5mm² სერი (მონოლითი)
XC020202OC
სპილენძის კაბელი PVC (N)YM-O 4x2,5mm² სერი (მონოლითი)