პროდუქცია

მცირე გამანაწილებელი ფარი გარე მონტაჟის PE/N კლემით IP65

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BK080200
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 4 მოდულიანი IP65, გარე მონტაჟის
BK080201
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 8 მოდულიანი IP65, გარე მონტაჟის
BK080202
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 12 მოდულიანი IP65, გარე მონტაჟის
BK080203
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 2 რიგზე 24 მოდულიანი IP65, გარე მონტაჟის
BK080204
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 3 რიგზე 36 მოდულიანი IP65, გარე მონტაჟის
BK080095
საკეტის მექანიზმი გასაღებით IP65