პროდუქცია

მცირე გამანაწილებელი ფარი შიდა და გარე მონტაჟის PE/N კლემით

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BK080100
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 8 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080101
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 12 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080104
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 18 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080102
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 2 რიგზე 24 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080106
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 2 რიგზე 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080103
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 3 რიგზე 36 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080105
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 4 რიგზე 48 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080107
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 3 რიგზე 54 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080150
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 8 მოდულიანი, გარე მონტაჟის
BK080151
მოდულური გამანაწილებელი ფარი 1 რიგზე 12 მოდულიანი, გარე მონტაჟის