პროდუქცია

ორ პოზიციანი და სამ პოზიციანი გადამრთველები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
MSK010205R
2-პოზიციანი გადამრთველი, ფიქსაციით, 50°
MSK010205T
2-პოზიციანი გადამრთველი, ფიქსაციის გარეშე, 50°
MSK010209R
2-პოზიციანი გადამრთველი, ფიქსაციით, 90°
MSK010305R
3-პოზიციანი გადამრთველი, ფიქსაციით, 2x50°
MSK010305T
3-პოზიციანი გადამრთველი, ფიქსაციის გარეშე, 2x50°
MSK01030RT
3-პოზიციანი გადამრთველი, მარცხნივ ფიქსაციით, მარჯვნივ ფიქსაციის გარეშე 2x50°
MSK01030TR
3-პოზიციანი გადამრთველი, მარჯვნივ ფიქსაციით, მარჯვნივ ფიქსაციის გარეშე 2x50°
MSKB2020R
2-პოზიციანი გადამრთველი, წითელი გამონათებით, ფიქსაციით 50°
MSKB2020T
2-პოზიციანი გადამრთველი, წითელი გამონათებით, ფიქსაციის გარეშე, 50°
MSKB3020R
2-პოზიციანი გადამრთველი, ყვითელი გამონათებით, ფიქსაციით, 50°