პროდუქცია

საკონტაქტო ბლოკები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
MSZK0100
საკონტაქტო ბლოკი 1 NO, ვინტური მომჭერით
MSZK0200
საკონტაქტო ბლოკი 1 NC, ვინტური მომჭერით
MSZK0100C
საკონტაქტო ბლოკი 1 NO, პრუჟინული მომჭერით
MSZK0200C
საკონტაქტო ბლოკი 1 NC, პრუჟინული მომჭერით
MSZK0300C
საკონტაქტო ბლოკი 2 NO, პრუჟინული მომჭერით
MSZK0400C
საკონტაქტო ბლოკი 2 NС, პრუჟინული მომჭერით
MSZK0500C
საკონტაქტო ბლოკი 1 NO + 1 NC, პრუჟინული მომჭერით
MSZK0600C
საკონტაქტო ბლოკი NO + 1NC დაგვიანებით, პრუჟინული მომჭერით
MSZF0000
ნათურის დამჭერი BA9s