პროდუქცია

სექციური გამანაწილებელი ფარის მაკომპლექტირებელი მასალები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
ASSOB041
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 400x100mm
ASSOB061
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 600x100mm
ASSOB081
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 800x100mm
ASSOB101
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 1000x100mm
ASSOB121
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 1200x100mm
ASSOB042
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 400x200mm
ASSOB062
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 600x200mm
ASSOB102
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 1000x200mm
ASSOB082
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 800x200mm
ASSOB122
გამანაწილებელი კარადის წინა და უკანა ცოკოლი 1200x200mm