პროდუქცია

გამთიშველი, დნობადი მცველებით

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
ISA05011
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 000, 100A, მომჭერებით
IS505011
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 000, 100A,
ISA05224
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 00, 1pole,160A, M8
ISA05221
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 00, 3pol, 160A, მომჭერებით
ISA05221F
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 00, 3-pol, 160A, მომჭერებით
ISA05222F
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 00, 3pol, 160A, m8 ბლოკირებით
ISA05225
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, ზომა 00, 4pole, M8
ISA05222-A
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, 3P M8
ISA05221-A
გამთიშველი, დნობადი მცველებით, მომჭერებით
BS900311
კლემა 95mm²