პროდუქცია

მცველის ბუდეები და დნობადი მცველები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
IS506101
მცველის ბუდე 1პ 32A, 10x38
IS506104
მცველის ბუდე 1პ+N, 32A, 10x38
IS506102
მცველის ბუდე 2პ, 32A, 10x38
IS506103
მცველის ბუდე 3პ, 32A, 10x38
IS506105
მცველის ბუდე 3პ+N, 32A, 10x38
IS506106
მცველის ბუდე 1პ+N, 32A, 10x38. გამონათებით
IS506109
მცველის ბუდე 3პ+N, 32A, 10x38, გამონათებით
IS506121
მცველის ბუდე 1პ, 20A, 1000V-DC, 10x38, фотовольтаические
IS506122
მცველის ბუდე, 2პ, 20A, 1000V-DC, 10x38, фотовольтаические
IS506141
მცველის ბუდე, 1პ, 50A, 14x51