პროდუქცია

დროის რელე

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
ZR5E0011
რელე ერთი ფუნქციით, ჩართვაზე დროის დაყოვნებით 24-240V AC/DC, 1CO, 8A/250V
ZR5R0011
რელე ერთი ფუნქციით, გამორთვაზე დროის დაყოვნებით 24-240V AC/DC, 1CO, 8A/250V
ZR5ER011
რელე ორი ფუნქციით, ჩართვა/გამორთვაზე დროის დაყოვნებით 24-240V AC/DC, 1CO, 8A/250V
ZR5MF011
მრავალფუნქციური რელე 12-240V AC/DC, 1CO, 8A/250V
ZR5MF025
მრავალფუნქციური რელე, 12-240V AC/DC, 2CO, 8A/250V
ZR5B0011
ა-სიმეტრიული ციკლის რელე, ციმციმათი 12-240V AC/DC, 1CO, 8A/250V
ZR5B0025
მრავალფუნქციური რელე, 12-240V AC/DC, 2CO, 8A/250V
ZR5SD025
რელე, ”ვარსკვლავა-სამკუთხედი” 12-240V AC, 2CO, 8A
ZR5RT011
რელე ავარიული განათებით 230V მოდულური ვერსია
ZR4MF025-A
მრავალფუნქციური რელე, 12-240V AC/DC, 2CO, 8A