პროდუქცია

ვარსკვლავა-სამკუთხედი

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
LSYD1733
კონტაქტორის კომპლექტი ვარსკვლავა სამკუთხედი AC3, 7,5kW, 32A, 230VAC, size 00
LSY03233
კონტაქტორის კომპლექტი ვარსკვლავა სამკუთხედი AC3, 15kW, 32A, 230VAC, size 0
LSY25033
კონტაქტორის კომპლექტი ვარსკვლავა სამკუთხედი AC3, 22/30kW, 32A, 230VAC, size 2
LSZ3D001
ჩართვის კლემა 95mm² for size 3, 1 pol. +terminal
LSZ0Y002
შემაერთებელი 3-pole for size 0
LSZ2D003
შემაერთებელი connector, 3-pole for size 2, with 1 terminal 95mm²
LSZ2Y005
შემაერთებელი 3-pole for size 2
LSZ3Y004
შემაერთებელი 3-pole for size 3
LSZ6Y003
შემაერთებელი 3-pole for size 6
LSZ0Y001
კონტაქტების ნაკრები "ვარსკვლავი-სამკუთხედისთვის" size 0-0-0