პროდუქცია

ავტომატური ამომრთველი სერია BR, 80დან 125ა ჩათვლით

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BR971910
ავტომატური ამომრთველი C 100/1, 10kA
BR971912
ავტომატური ამომრთველი C125/1, 10kA
BR972910
ავტომატური ამომრთველი C 100/2, 10kA
BR972912
ავტომატური ამომრთველი C 125/2, 10kA
BR973800
ავტომატური ამომრთველი C80/3, 10kA
BR973910
ავტომატური ამომრთველი C 100/3, 10kA
BR973912
ავტომატური ამომრთველი C125/3, 10kA
BR974800
ავტომატური ამომრთველი C80/4, 10kA
BR974910
ავტომატური ამომრთველი C100/4, 10kA
BR974912
ავტომატური ამომრთველი C 125/4, 10kA