პროდუქცია

გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, სერია AMPARO

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
AR052203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 25A, 2-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR054203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 40A, 2-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR056203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 63A, 2-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR052103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 25A, 4-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR054103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 40A, 4-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR056103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 63A, 4-pole, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR054230
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 40A, 2-pole, 300mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR054130
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 40A, 4-pole, 300mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR056130
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 63A, 4-pole, 300mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
AR002203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, (RCCB), AMPARO, 10kA, 25A, 2-pole, 30mA, type AC (მგრძნობიარეა ცვლადი დენის მიმართ)