პროდუქცია

დენმკვეთები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BZ900201
დენმკვეთი 100A/1P
BZ900202
დენმკვეთი 100A/2P
BZ900203
დენმკვეთი 100A/3P
BZ900204
დენმკვეთი 100A/4P
BZ900223
დენმკვეთი 125A/3P
BZ900224
დენმკვეთი 125A/4P
BZ900241
დენმკვეთი 40A/1P
BZ900242
დენმკვეთი 40A/2P
BZ900243
დენმკვეთი 3пол, 40А.
BZ900244
დენმკვეთი 40A/4P