პროდუქცია

დიფერენციალური დაცვა

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
BC052203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 25A, 2-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC054103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 40A, 4-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC059201
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 16A, 2-p, 10mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC054203
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 40A, 2-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC052103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 25A, 4-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC054403
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 40A, 4-pole,30mA, type A, (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC056103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 63A, 4-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC056603
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 63A, 4-pole,30mA, type A, (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC058103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 80A, 4-pole,30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)
BC050103
გაჟონვის დენის დიფერენციალური დაცვა, 100A, 4-p, 30mA, type A (მგრძნობიარეა იმპულსური დენის მიმართ)