პროდუქცია

MCCB ავტომატების ამძრავები, ბლოკირების მოწყობილობები, გაჟონვის დენის ამომთველები

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
MC196626
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის
MC196632
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის წითელი/ყვითელი
MC190125
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის შავი/სერი
MC190131
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის შავი/სერი
MC190135
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის წითელი/ყვითელი
MC190142
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის წითელი/ყვითელი
MC190166
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის შავი/სერი
MC190178
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა "0"/"I" MC1-სთვის შავი/სერი
MC190178
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის წითელი/ყვითელი
MC191512
მექანიკური ბლოკირების მოწყობილობა MC1-სთვის 60mm